Важни информации за безбедност

Важни информации за безбедност

Колекцијата импланти од MENTOR® се наменети за зголемување на дојките – кај жени кои имаат најмалку 22 години за имплантите MENTOR® MemoryGel, и најмалку 18 години за MENTOR® Saline Breast Implants. Операција на дојка не смее да се изведува кај: жени со активна инфекција во телото, жените кои имаат канцер или предканцерогена состојба на дојките и немаат добиено соодветен третман за овие состојби, жени кои се бремени или дојат.

Постојат ризици поврзани со операција за зголемување на дојките. Треба да бидете свесни дека имплантите не се доживотни и може да има потреба од дополнителни интервенции. Можеби ќе бидат потребни дополнителни хируршки интервенции поради компликации или ако не е постигнат посакуваниот козметички ефект. Многу промените во вашата дојка по имплантација се неповратни (не може да се корегираат) а имплантите може да влијаат на вашата лактација и доење.

Најчести компликации при зголемување на дојките со имплантите MemoryGel се повторна операција, капсуларна контрактура, промени во чувствителноста на брадавиците, отстранување на имплантот со или без замена и птоза. Една од компликациите со помал ризик е руптура (кинење) на имплантот, која најчесто се случува без Вие и Вашиот доктор да забележите. Последиците по здравјето од пукнат имплант не се во потполност докажани. Магнетна резонанца се препорачува да се прави една годишно во период од три години по операцијата, а потоа на секои две години со цел да се открие руптура. Најчеста компликација од MENTOR имплантите за дојка полнети со физиолошки раствор вклучуваат: повторна операција, отстранување на имплантот, капсуларна контрактура, набори, асиметрија или болки во дојките.

MENTOR® CPX™2 Breast Tissue Expanders, ткивните експандери може да се користат за реконструкција на дојките после мастектомија, корекција на неразвиени дојки, ревизија на лузна и процедури за дефект на ткивата. Имплантот е наменет за привремена субкутана или субмускуларна имплантација и не е наменет за користење повеќе од шест месеци. MENTOR® ткивните експандери со далечинска купола може да се користат за реконструкција на дојките после мастектомија, корекција на неразвиени дојки, ревизија на лузни и процедури за дефект на ткивата. Експандерот и далечината за инјектирање се за привремена субкутана или субмускуларна имплантација и не се наменети за употреба повеќе од шест месеци.

MENTOR® CPX™4 Breast Експандерите на ткивата може да се искористат за реконструкција на дојките после мастектомија, корекција на неразвиени дојки, ревизија на лузна и процедури за дефект на ткивата. Овие експандери се наменети за привремена субкутана или субмускуларна имплантација; тие треба да се користат во рамките на временскиот период определен од страна на лекарот за да се постигне клинички посакуваниот степен на проширување на ткивото.*

CPX™ Tissue Expanders може да биде привлечен од МРИ што може да доведе до болка или поместување, што потенцијално може да биде потребна хируршка интервенција. Инциденцата на екструзија на експандерот е прикажана да се зголеми кога експандерот е сместен во повредени области: оштетено, силно озрачено или изгорено ткиво, згрчени делови од коски или каде што е направено тешка хируршка редукција на површината.

Пациентите се потсетуваат да разговараат за нивните индикации, контраиндикации, предупредувања, мерки на претпазливост и ризици корисни придобивки поврзани со MENTOR® имплантите со нивниот хирург и да ги разгледаат Важните информации за безбедноста на www.mentorwwllc.eu

Важно е пациентите да ги разберат ризиците поврзани со хируршката интервенција на дојката при разгледување на MENTOR® имплантите.

* Забелешка: CPX ™ 4 Expander е достапен со две посебни ознаки за употреба. Оно што е ограничено да се користи не повеќе од шест месеци, а другото со индикациите прикажани овде. Ова зависи од кој е нарачан кодот на производот CPX 4 Expander. Ве молиме погледнете го листот со податоци за внесување на производот за да одредите кои кодови на производи се достапни во вашата земја.